Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Obronno - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001680

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postpowania kwalifikacyjnego wobec onierzy ubiegajcych si o wyznaczenie na stanowiska subowe w Subie Wywiadu Wojskowego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:00:27
2017-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001633

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie suby wojskowej onierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska subowe w instytucjach cywilnych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:00:40
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001592

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uzbrojenia i wyposaenia funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:00:52
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001497

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wiadczenia pieninego przysugujcego pracodawcom zatrudniajcym onierzy rezerwy posiadajcych nadany przydzia kryzysowy za okres odbywania przez tych onierzy wicze wojskowych lub penienia okresowej suby wojskowej oraz onierzy penicych terytorialn sub wojskow rotacyjnie

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:01:19
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001344

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie internatw zarzdzanych przez Zarzd Zasobw Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewntrznych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:01
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001345

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolnoci do suby w Subie Kontrwywiadu Wojskowego i Subie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego oraz emerytw i rencistw Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:00
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001334

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia liczby osb, ktre mog by powoane do czynnej suby wojskowej w 2017 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:03
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001335

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opat za lokale mieszkalne zarzdzane przez Zarzd Zasobw Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewntrznych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:03
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001336

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarzd Zasobw Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewntrznych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:03
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001337

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw dokumentw stosowanych w postpowaniu o oprnienie lokalu mieszkalnego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:03
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001239

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczestwa

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:15:09
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001156

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrt ktrym jest wymagane zezwolenie

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:15:33
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001126

Rozporzdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokoci dodatku wyrwnawczego dla onierzy zawodowych penicych zawodow sub wojskow na stanowiskach subowych sdziw sdw wojskowych oraz prokuratorw do spraw wojskowych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:15:42
2017-06-10
2017-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20170001075

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu przedsibiorcw o szczeglnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:15:55
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001045

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:16:04
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001012

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostajcych w zwizku z penieniem czynnej suby wojskowej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:16:13
2017-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000955

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania kar i rodkw dyscyplinarnych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:16:28
2017-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000944

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowizkowi stawienia si do kwalifikacji wojskowej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:16:31
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000843

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz okrelenia ich siedzib, zasigu dziaania i waciwoci

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:17:00
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000800

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:17:11
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000739

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ewidencji wojskowej onierzy zawodowych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:10
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000742

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu suby funkcjonariusza celnego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:09
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000746

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie okrelenia wykrocze, za ktre onierze andarmerii Wojskowej s upowanieni do nakadania grzywien w drodze mandatu karnego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:08
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000734

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusw osobowych, grup osobowych i specjalnoci wojskowych onierzy w czynnej subie wojskowej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:11
2017-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000727

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw onierzy w czynnej subie wojskowej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:13
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001680

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postpowania kwalifikacyjnego wobec onierzy ubiegajcych si o wyznaczenie na stanowiska subowe w Subie Wywiadu Wojskowego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:00:27
2017-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001633

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie suby wojskowej onierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska subowe w instytucjach cywilnych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:00:40
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001592

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uzbrojenia i wyposaenia funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:00:52
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001497

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wiadczenia pieninego przysugujcego pracodawcom zatrudniajcym onierzy rezerwy posiadajcych nadany przydzia kryzysowy za okres odbywania przez tych onierzy wicze wojskowych lub penienia okresowej suby wojskowej oraz onierzy penicych terytorialn sub wojskow rotacyjnie

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:01:19
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001344

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie internatw zarzdzanych przez Zarzd Zasobw Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewntrznych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:01
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001345

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolnoci do suby w Subie Kontrwywiadu Wojskowego i Subie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego oraz emerytw i rencistw Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:00
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001334

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia liczby osb, ktre mog by powoane do czynnej suby wojskowej w 2017 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:03
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001335

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opat za lokale mieszkalne zarzdzane przez Zarzd Zasobw Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewntrznych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:03
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001336

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarzd Zasobw Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewntrznych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:03
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001337

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw dokumentw stosowanych w postpowaniu o oprnienie lokalu mieszkalnego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:02:03
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001239

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczestwa

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:15:09
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001156

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrt ktrym jest wymagane zezwolenie

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:15:33
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001126

Rozporzdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokoci dodatku wyrwnawczego dla onierzy zawodowych penicych zawodow sub wojskow na stanowiskach subowych sdziw sdw wojskowych oraz prokuratorw do spraw wojskowych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:15:42
2017-06-10
2017-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20170001075

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu przedsibiorcw o szczeglnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:15:55
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001045

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:16:04
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001012

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostajcych w zwizku z penieniem czynnej suby wojskowej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:16:13
2017-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000955

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania kar i rodkw dyscyplinarnych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:16:28
2017-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000944

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowizkowi stawienia si do kwalifikacji wojskowej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:16:31
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000843

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz okrelenia ich siedzib, zasigu dziaania i waciwoci

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:17:00
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000800

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:17:11
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000739

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ewidencji wojskowej onierzy zawodowych

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:10
2017-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000742

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu suby funkcjonariusza celnego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:09
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000746

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie okrelenia wykrocze, za ktre onierze andarmerii Wojskowej s upowanieni do nakadania grzywien w drodze mandatu karnego

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:08
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000734

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusw osobowych, grup osobowych i specjalnoci wojskowych onierzy w czynnej subie wojskowej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:11
2017-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000727

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw onierzy w czynnej subie wojskowej

obowizujcy na dzie 2017-09-24 00:30:13
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
PN-V-02000:2015-11 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-EN 4687:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Nie zawierajce chromianw nie hamujce korozji dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4688:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Hamujce korozj dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4689:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby I lakiery
-Dwuskadnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powoki wykaczajce
-Powoki o duej elastycznoci i odporne na dziaanie czynnikw chemicznych do zastosowa wojskowych
PN-V-87000:2011 - wersja polskaOsony balistyczne lekkie
-Kamizelki kulo- i odamkoodporne
-Wymagania i badania
PN-V-87001:2011 - wersja polskaOsony balistyczne lekkie
-Hemy ochronne odamko- i kuloodporne
-Wymagania i badania
PN-EN ISO 17201-3:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 3: Wytyczne do oblicze dotyczcych rozchodzenia si dwiku
PN-EN ISO 17201-5:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 5: Kontrolowanie haasu w otoczeniu
PN-V-01024:2010 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Zaadunek i wyadunek rodkw i materiaw
-Terminologia
PN-EN ISO 17201-2:2010 - wersja polskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 2: Obliczeniowe szacowanie parametrw dwiku wytwarzanego przez podmuch wylotowy oraz przez pocisk
PN-V-04066:2009 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Kompatybilno elektromagnetyczna
-Wytyczne bada odpornoci systemw uzbrojenia na zagroenie promieniowaniem elektromagnetycznym (HERO)
PN-V-01023:2009 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Opakowania
-Terminologia
PN-EN ISO 17201-1:2008 - wersja polskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy
PN-V-74033:2008 - wersja polskaSpecjalne koncentraty kompotw
PN-V-82078:2008 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wymagania oglne dotyczce kompensowania dewiacji kompasw
PN-V-82079:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Kryteria rodowiskowe i wytyczne dla uzbrojenia lotniczego
PN-V-82080:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Zbir definicji, podstawowe zasady i profile zada stosowane do okrelania moliwoci eksploatacyjnych statku powietrznego
PN-V-04061:2007 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Inynieria rodowiskowa
-Badania laboratoryjne
PN-V-82077:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Urzdzenia sterujce i wywietlacze na stanowiskach zaogi staopatw
-Lokalizacja, rozmieszczenie i uruchamianie
PN-V-82081:2006 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Systemy alarmowe na stanowiskach zag
PN-V-04022:2000/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe zestawy uzdatniania wody
-Metody bada
PN-V-65000:1998/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe stacje uzdatniania wody
-Oglne wymagania
PN-V-02000:2002/Az1:2006 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-V-65001:1999/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe zestawy uzdatniania wody
-Wymagania oglne
PN-V-74032:2006 - wersja polskaKoncentraty zup instant specjalne
PN-V-74029:2006 - wersja polskaKawa zboowa specjalna
PN-V-74030:2006 - wersja polskaPieczywo chrupkie specjalne
PN-V-74031:2006 - wersja polskaMieszanki niadaniowe musli specjalne
PN-EN ISO 17201-2:2006 - wersja angielskaAkustyka
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 2: Obliczeniowe szacowanie parametrw dwiku wytwarzanego przez podmuch wylotowy oraz przez pocisk
PN-EN ISO 17201-4:2006 - wersja angielskaAkustyka
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 4: Prognozowanie haasu batalistycznego
PN-EN ISO 17201-1:2005 - wersja angielskaHaas
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 1: Wyznaczanie parametrw dla wystrzaw z lufy za pomoc pomiarw
PN-V-74002:2005 - wersja polskaMka ytnia typ 720 specjalna
PN-V-90008:2005 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Zakcenia elektromagnetyczne i odporno na naraenia elektromagnetyczne
-Wymagania i badania
PN-V-04062:2005 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Warunki klimatyczne w procesie rozwoju sprztu wojskowego
PN-V-74028:2005 - wersja polskaKiebasy specjalne
PN-V-82071:2005 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania dowodowe migowcw
-Wymagania oglne
PN-V-82072:2005 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania dowodowe samolotw i ich uzbrojenia
-Wymagania oglne
PN-V-90010:2005 - wersja polskaUzbrojenie i sprzt marynarki wojennej
-Pomiary skutecznoci ekranowania i filtrowania kabli, zczy i korpusw uzbrojenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym
PN-V-80011:2004 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Akumulatory oowiowe rozruchowe
-Wymagania i metody bada
PN-V-74007:2004 - wersja polskaKoncentraty spoywcze
-Koncentraty obiadowe specjalne
PN-V-74003:2004 - wersja polskaKasza jczmienna specjalna
PN-V-74004:2004 - wersja polskaKasza gryczana specjalna
PN-V-74005:2004 - wersja polskaMakaron specjalny
PN-V-82043:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Ukady sterowania lotem zaogowych statkw powietrznych
-Wymagania oglne dotyczce projektowania, montau i badania
PN-V-82046:2004 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Wymagania dotyczce wpywu rodowiska elektromagnetycznego
PN-V-01016:2004 - wersja polskaBro strzelecka
-Terminologia
PN-V-82068:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Prdnice i prdnico-rozruszniki prdu staego o napiciu znamionowym 30 V
-Warunki techniczne
PN-V-82069:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Przetwornice
-Wymagania
PN-V-82070:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Powoki ochronne i szczeliwa
PN-V-80009:2003 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Przyczepy i naczepy wielozadaniowe
-Wymagania oglne
PN-V-80010:2003 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Przyczepy i naczepy oglnego przeznaczenia
-Wymagania
PN-V-92001:2003 - wersja polskaMaszyny gsienicowe do wykopw
-Wymagania oglne i metody bada
PN-V-74022:2003 - wersja polskaSoki zagszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych
PN-V-74025:2003 - wersja polskaCzekolada specjalna
PN-V-74026:2003 - wersja polskaBatony owocowo-zboowe, specjalne
PN-V-01015:2003 - wersja polskaObiekty fortyfikacyjne
-Terminologia
PN-V-82065:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Instalacje hydrauliczne i awaryjne pneumatyczne
-Wymagania i metody badania
PN-V-74019:2003 - wersja polskaDemy specjalne w opakowaniach hermetycznych
PN-V-82064:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Liniowe siowniki hydrauliczne
-Wymagania oglne
PN-V-82066:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Ciga sterowania sztywne i gitkie
PN-V-82067:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Chomtka lin
PN-V-82048:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Multipleksowa magistrala danych systemu rozkaz/odpowied z cyfrowym podziaem czasu
PN-V-82044:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Charakterystyki zasilania elektrycznego
PN-V-82045:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Dobr i monta wyposaenia elektrycznego
PN-V-74021:2002 - wersja polskaMleko zagszczone, specjalne
PN-V-01012:2002 - wersja polskarodki inicjujce
-Terminologia
PN-V-82041:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Program zapewnienia odpornoci konstrukcji lotniczych na uszkodzenia
-Wymagania
PN-V-82042:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia rne
PN-V-82047:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wasnoci lotne zaogowych statkw powietrznych pionowego oraz skrconego startu i ldowania
-Wymagania projektowe
PN-V-04044:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie stabilnoci olejw lotniczych podczas magazynowania
PN-V-04045:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie mieszalnoci turbinowych olejw smarowych
PN-V-04046:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie mieszalnoci smarw plastycznych
PN-V-04047:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie wydzielania oleju ze smaru w wysokich temperaturach
PN-V-04043:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie temperatury zaponu w tyglu zamknitym TAG
PN-V-82050:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Systemy mocowania statku powietrznego do podoa
-Wymagania projektowe
PN-V-82054:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Zbiorniki paliwowe samouszczelniajce si
-Warunki techniczne
PN-V-84026:2002 - wersja polskaJednostki pywajce marynarki wojennej
-Kocwki kablowe przewodw do zasilania z sieci brzegowej
-Wymagania
PN-V-82027:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Wytrzymao zmczeniowa
PN-V-82031:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia naziemne
PN-V-82033:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania nieniszczce
-Wytyczne opracowania programu bada
PN-V-82034:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Amortyzatory olejowo-gazowe podwozia
-Wymagania i badania
PN-V-82030:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Wymagania
PN-V-82029:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Oznaczenie typu wyposaenia
PN-V-82028:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Oznaczenie typu wyposaenia
-Wyposaenie elektroniczne
PN-V-82026:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia w locie
PN-V-84010:2002 - wersja polskaOkrty nawodne
-Kompatybilno elektromagnetyczna urzdze okrtowych
-Wymagania i badania
PN-V-84009:2002 - wersja polskaUzupenianie zapasw okrtw na morzu
-Stanowiska przeadunkowe
-Wymagania oglne
PN-V-02000:2002 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-V-04033:2002 - wersja polskaCiecze robocze
-Oznaczanie zawartoci wybranych pierwiastkw w cieczy roboczej
-Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej
PN-V-86006:2001 - wersja polskaNaboje do broni strzeleckiej
-Sponki zapalajce
-Wymiary gabarytowe
PN-V-86007:2001 - wersja polskaZapalniki
-Sponki pobudzajce
-Wymiary gabarytowe
PN-V-86008:2001 - wersja polskaZapalniki
-Sponki zapalajce
-Wymiary gabarytowe
PN-V-79002:2001 - wersja polskaOpakowania transportowe
-Puda specjalne do artykuw spoywczych
PN-V-01013:2001 - wersja polskaNaboje do broni strzeleckiej
-Terminologia
PN-V-85002:2001 - wersja polskaNurkowanie w celach militarnych
-Wyposaenie nurka
-Klasyfikacja i wymagania
PN-V-04028:2001 - wersja polskarodki ochrony skry
-Badanie przenikania chloru, chlorowodoru i amoniaku przez materiay barierowe metod wskanikw barwnych
PN-V-82022:2001 - wersja polskaWojskowa technika lotnicza
-Linie, przewody elektryczne, obwody poczeniowe w technice lotniczej
-Wymagania oglne
PN-V-74015:2001 - wersja polskaZupy zagszczone, specjalne
PN-V-74016:2001 - wersja polskaPrzetwory warzywne
-Warzywa konserwowe, specjalne
PN-V-74017:2001 - wersja polskaKonserwy misno-tuszczowe sterylizowane, specjalne

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu